WERKWIJZE

Onze werkwijze is erop gericht om gedurende het hele traject aandacht te hebben voor de wensen en vragen van onze klanten. Dat begint bij het eerste contact en stopt pas als jij tevreden bent met het resultaat van je behandeling.

INTAKE

Tijdens het eerste consult willen we graag van je weten wat je wensen en verwachtingen zijn. Medische achtergrond, eventuele eerdere behandelingen en wensen worden allemaal in kaart gebracht. Aan de hand hiervan en op basis van je gezichtskenmerken worden de mogelijke behandelopties uitgebreid besproken. Natuurlijk komen hierbij ook de risico’s en de te verwachten resultaten aanbod. Dit is natuurlijk ook het moment om je vragen te stellen en eventuele zorgen te delen. Samen met onze arts wordt een behandelpplan opgesteld. Meestal bestaat een behandelplan uit meerdere stappen, die al dan niet teglijkertijd gedaan kunnen worden. Soms komt het voor dat we je niet kunnen helpen dan verwijzen we je altijd door naar een ander specialisme.

Een uitgebreid intake gesprek kost €75 maar deze kosten worden verrekend met de eerstvolgende behandeling, als deze binnen twee weken na het intake gesprek is. Als wij beslissen dat we niet kunnen helpen dan zijn er voor het intake gesprek geen kosten.

BEHANDELING

Botox en fillers worden met een klein naaldje in of net onder de huid, of in de spier geïnjecteerd. De prik van de naald wordt door de meeste mensen niet als zeer pijnlijk ervaren. In de extra gevoelige regio’s (met name het gebied rond de mond) kan een verdoving gebruikt worden in de vorm van een crème of tandartsverdoving. Dit laatste gebeurt natuurlijk altijd in overleg.

NA DE BEHANDELING

Soms kan er lichte roodheid, zwelling of een blauw plekje zichtbaar zijn, wat over het algemeen snel wegtrekt. Vermijd een aantal dagen druk op het behandelde gebied en in het geval van een blauwe plek raden we aan uit de zon te blijven. Een uur na de behandeling mag een lichte make-up worden aangebracht. Na de behandeling mag je minstens 48 uur niet sporten of in het behandelde gebied wrijven, tenzij de arts hier specifieke adviezen over heeft gegeven. Het is verstandig de eerste twee weken na de behandeling niet naar de sauna of de hamman te gaan.

CONTROLE

Na twee weken is het effect van een Botox behandeling optimaal.Voor fillers geldt dat het optimale effect iets meer tijd nodig heeft, zo’n week of 6. Bij uitgebreide fillerbehandelingen wordt direct na de behandelibg een controle afspraak ingepland. In alle gevallen stuurt de arts een berichtje naar je of je tevreden bent met de behandeling. Soms kan het voorkomen dat de behandeling niet het beoogde effect heeft bereikt dat kan je dan aangeven zodat je even op controle kan komen. Zodat dat tijdens de nacontrole eventueel geoptimaliseerd kan worden.