Disclaimer

Disclaimer voor coonenkliniek.nl

Maatschap Coonen Kliniek (Kamer van Koophandel: 64229319), hierna te noemen Coonen Kliniek, verleent u hierbij toegang tot coonen-coolsculpting.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Coonen Kliniek behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op coonen-coolsculpting.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Maatschap Coonen Kliniek.Beperkte aansprakelijkheid

Coonen Kliniek spant zich in om de inhoud van coonen-coolsculpting.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op coonen-coolsculpting.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Coonen Kliniek.

In het bijzonder zijn alle prijzen op coonen-coolsculpting.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op coonen-coolsculpting.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Coonen Kliniek nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Coonen Kliniek.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Coonen Kliniek, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd