Intake

Tijdens het eerste consult willen we graag van u horen wat uw wensen zijn en wat we voor u kunnen betekenen. Uw medische achtergrond, eventuele eerdere behandelingen en uw wensen worden in kaart gebracht. Aan de hand hiervan en op basis van uw gezichtskenmerken worden de mogelijke behandelopties uitgebreid besproken. Natuurlijk komen hierbij ook de risico’s en de te verwachten resultaten aanbod. U kunt al uw vragen stellen en eventuele zorgen delen en bespreken. Samen met Joris Coonen wordt vervolgens een behandelplan opgesteld. Meestal bestaat een behandelplan uit meerdere stappen, die al dan niet tegelijkertijd gedaan kunnen worden. Soms komt het voor dat we u niet kunnen helpen dan verwijzen we u altijd door naar een ander specialisme. Uiteraard is de intake gratis en vrijblijvend.

Behandeling

Botox en fillers worden met een klein naaldje in of net onder de huid, of in de spier geïnjecteerd. De prik van de naald wordt door de meeste mensen niet als zeer pijnlijk ervaren. In de extra gevoelige regio’s (met name het gebied rond de mond) kan een verdoving gebruikt worden in de vorm van een crème of tandartsverdoving. Dit laatste gebeurt natuurlijk altijd in overleg.

Na de behandeling

Soms kan er lichte roodheid, zwelling of een blauw plekje zichtbaar zijn, wat over het algemeen snel wegtrekt. Vermijd een aantal dagen druk op het behandelde gebied en in het geval van een blauwe plek raden we aan uit de zon te blijven. Een uur na de behandeling mag een lichte make-up worden aangebracht. Na de behandeling mag je minstens drie uur niet sporten of in het behandelde gebied wrijven, tenzij de arts hier specifieke adviezen over heeft gegeven. Het is verstandig de eerste twee weken na de behandeling niet naar de sauna of de hamman te gaan.

Controle

Na twee weken willen we u graag zien voor een controle. Tijdens de controle wordt bekeken of het gewenste effect is bereikt en of u nog vragen heeft naar aanleiding van de behandeling. Soms kan het voorkomen dat de behandeling niet in één keer tot het beoogde resultaat heeft geleid, dat kan dan tijdens de nacontrole eventueel geoptimaliseerd worden.

Wilt u meer over ons weten?

Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op of kom eens bij ons langs

Maak een afspraak
Maak een afspraak